Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Néstor Soler

Investigador Sènior
nsoler(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Publications at PubMed

Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, dirigeix la línia de Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (COPD). Les seves investigacions es centren en els marcadors clínics i biològics d'infecció respiratòria baixa en els episodis de COPD, també estudia la prevalença de la infecció per Aspergillus species així com el tractament antibiòtic en les aguditzacions d'aquesta malaltia.

Aquesta línia d'investigació pretén donar resposta a les següents preguntes: ¿Quins marcadors poden ser útils a l'hora de diferenciar l'etiologia d'un episodi d'agudització de la COPD? ¿Existeixen marcadors capaços de predir la presència d'infecció bacteriana com a causa d'agudització i que ajudin a decidir la necessitat o no de tractament antibiòtic? O bé, ¿Quin és l'impacte de la colonització crònica per Aspergillus species en les aguditzacions i el pronòstic de la COPD?

És necessari definir els factors de risc associats a les aguditzacions d'aquesta malaltia. En aquest sentit, s'han plantejat una sèrie d'estudis clínics dirigits a demostrar la utilitat de marcadors biològics que defineixin fiablement l'etiologia de les aguditzacions. Al mateix temps, es dissenyen estratègies per evitar l'ús innecessari i generalitzat d'antibiòtics en pacients amb COPD greu. L'objectiu és disminuir la taxa de colonització per bacteris resistents en pacients amb malaltia pulmonar crònica i els costs econòmics directes o indirectes de les aguditzacions. També porta a terme estudis de seguiment domiciliari i estudis retrospectius de casos de malaltia trombo-embòlica venosa tractats amb heparina subcutània.

Aquests estudis clínics aborden: l'ús d'estratègies senzilles que permetin un ús racional d'antibiòtics en pacients amb malaltia pulmonar crònica greu; la millora del pronòstic dels pacients amb COPD després un episodi d'agudització greu seguint una monitorització adequada; i, la definició del paper d'Aspergillus species, dels co-patògens i dels agents etiològics no infecciosos de l'agudització de la COPD.Publicacions destacades

 • Changes in management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in primary care: EMMEPOC study

  Soler N, Ballester E, Martin A, Gobartt E, Miravitlles M, Torres A

  Respir Med. 2010 Jan;104(1):67-75.

  Més informació

 • Chronic obstructive pulmonary disease and pneumonia

  Huerta A, Domingo R, Soler N

  Arch Bronconeumol. 2010;46 Suppl 3:28-31.

  Més informació

Soler

Dirigeix estudis clínics per demostrar la utilitat de marcadors biològics a l'hora de definir l'etiologia de les aguditzacions

Línies en les que participa