Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Dolors Soy

Investigadora Sènior
dsoy(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Publications at PubMed

Doctora en Farmàcia per la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona. Treballa dins l'àrea de la Farmacocinètica Clínica, Farmacocinètica Poblacional i la Modelització Farmacocinètica/Farmacodinàmica (PK/PD). Les seves principals línies d'investigació són: anàlisi de dades PK mitjançant un abordatge poblacional i la modelització i estudi de les relacions PK/PD per a diferents grups de fàrmacs, tant en models animals com en humans.

Les seves investigacions es centren en el coneixement de les relaciones dosi-concentració-efecte dels fàrmacs. Es pretén determinar i quantificar les alteracions dels paràmetres PK i PD a poblacions concretes i relacionar-les amb indicadors clínics, bioquímics o immunològics que permetin l'optimització posterior dels tractaments a la pràctica clínica.

Aquesta línia pretén donar resposta a preguntes com: ¿Quin és el percentatge de penetració en teixit pulmonar per un determinat fàrmac en un model animal de pneumònia? ¿Quin és l'antibiòtic, la dosi i la via d'administració òptima per la curació clínica i microbiològica dels pacients amb pneumònia associada al ventilador? ¿És possible optimitzar els règims de dosificació en base a relacions PK/PD a fi i efecte de mantenir o incrementar l'eficàcia i evitar o disminuir la toxicitat?

Per dur a terme aquest tipus d'estudis és fonamental implementar tècniques de referència per a la determinació analítica de fàrmacs a mostres biològiques (HPLC), i de programes informàtics farmacocinètic-estadístics extensament utilitzats i validats, com per exemple NONMEM. També es disposa d'un model animal porcí de pneumònia, i s'efectuen assajos clínics amb pacients.

Els resultats de les seves investigacions poden millorar els coneixements de les relacions dosi-efecte dels fàrmacs per les patologies i poblacions estudiades, i contribuir al disseny de millors esquemes posològics (optimització dels tractaments). En el futur, això podria millorar la qualitat de vida dels pacients.Publicacions destacades

 • An experimental model of pneumonia induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ventilated piglets

  Martínez-Olondris P, Sibila O, Agustí C, Rigol M, Soy D, Esquinas C, Piñer R, Luque N, Guerrero L, Quera MÁ, Marco F, de la Bellacasa JP, Ramirez J, Torres A

  Eur Respir J. 2010 Oct;36(4):901-6. Epub 2010 Mar 29.

  Més informació

 • Development and validation of a high performance liquid chromatography method to determine linezolid concentrations in pig pulmonary tissue

  Guerrero L, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Esquinas C, Luque N, Piñer R, Torres A, Soy D

  Clin Chem Lab Med. 2010 Mar;48(3):391-8

  Més informació

 • Efficacy of linezolid compared to vancomycin in an experimental model of pneumonia induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ventilated pigs

  Martinez-Olondris P, Rigol M, Soy D, Guerrero L, Agusti C, Quera MA, Li Bassi G, Esperatti M, Luque N, Liapikou M, Filella X, Marco F, de la Bellacasa JP, Torres A.

  Crit Care Med. 2011 Sep 15.

  Més informació

 • Linezolid limits burden of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in biofilm of tracheal tubes.  

  Fernández-Barat L, Ferrer M, Sierra JM, Soy D, Guerrero L, Vila J, Li Bassi G, Cortadellas N, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Saucedo LM, Agustí C, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Aug;40(8):2385-9.

  Més informació

Soy

Millorant el coneixement dosi- efecte dels fàrmacs contribuirà al disseny de millors esquemes posològics

Línies en les que participa