Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Antoni Torres

Coordinador i cap d'equip
atorres(ELIMINAR)@ub.edu

Publications at PubMed

Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), és considerat un facultatiu de referència nacional i internacional en infeccions pulmonars: pneumònia, Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (COPD), bronquiectàsies, immunodeprimits, weaning, Ventilació Mecànica No Invasiva (NIV) i Síndrome de Destret Respiratori Agut (ARDS-ALI). Ha publicat més de 200 originals, té un factor d'impacte acumulat de més de 1.390 i les seves publicacions han rebut de l'ordre de 13.000 citacions. Encapçala el grup de recerca Maneig i prevenció de les malalties infeccioses, intersticials i tumorals pulmonars de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), des d'on impulsa estudis de recerca translacional.

Ha participat en més de 70 projectes, 39 com a investigador principal i 27 estudis del Fons d'Investigacions Sanitàries (FIS). La seva recerca rep el suport de nombrosos organismes públics entre els que destaquen: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), CibeRes, IDIBAPS, i la Comunitat Europea. Actualment està involucrat en més de 30 projectes d'àmbit nacional, europeu i internacional, coordina un grup CIBER de malalties respiratòries (Ciberes) i participa en els projectes europeus GRACE, MOSAR (WP3, WP4) i Theraedge.

Aquest equip investiga essencialment les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat i intrahospitalàries. L'objectiu és resoldre preguntes nascudes de l'observació clínica dels malalts que no estan a la literatura i obtenir resultats ràpidament aplicables a l'assistència en el diagnòstic, tractament i prevenció de la pneumònia nosocomial. També s'estudien les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, des d'on s'aborden qüestions importants com la decisió d'ingrés hospitalari, la decisió d'ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI), l'etiologia microbiana, els tests diagnòstics i tractament més adient a emprar. Altres motius troncals d'estudi són la ventilació no invasiva per al tractament de la insuficiència respiratòria aguda greu i la retirada de la ventilació artificial. Paral·lelament, s'ha desenvolupat un model animal de pneumònia greu que permet fer recerca transespècie.

El grup de recerca es caracteritza per la utilitat dels resultats i el seu impacte en la pràctica clínica. Per exemple, han descrit mesures de prevenció de la pneumònia nosocomial i criteris d'ingrés a la UCI en la pneumònia comunitària que han estat adoptats universalment. Els seus estudis de ventilació no invasiva han permès que aquesta tècnica es pugui aplicar en malalts amb insuficiència respiratòria greu i extrapolar-la a la pràctica clínica diària. En definitiva, és un tipus de recerca per millorar la pràctica clínica i la qualitat de l'assistència.Publicacions destacades

 • Validation of the American Thoracic Society–Infectious Diseases Society of America Guidelines for Hospital-Acquired Pneumonia in the Intensive Care Unit.

  Ferrer M, Liapikou A, Valencia M, Esperatti M, Theessen A, Martinez JA, Mensa J, Torres A.

  Clin Infect Dis 2010; 50: 945–952.

  Més informació

 • Rethinking the concepts of community-acquired and health-care-associated pneumonia

  Ewig S, Welte T, Chastre J, Torres A

  LANCET INFECT DIS. 10:279-287

  Més informació

 • Update in community-acquired and nosocomial pneumonia 2009

  Torres A, Rello J

  Am J Respir Crit Care Med. 2010 Apr 15;181(8):782-7.

  Més informació

 • Changes in management of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) in primary care: EMMEPOC study

  Soler N, Ballester E, Martin A, Gobartt E, Miravitlles M, Torres A

  Respir Med. 2010 Jan;104(1):67-75.

  Més informació

 • Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial.  

  Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, Butler CC, Godycki-Cwirko M, Mierzecki A, Chlabicz S, Torres A, Almirall J, Davies M, Schaberg T, Mölstad S, Blasi F, De Sutter A, Kersnik J, Hupkova H, Touboul P, Hood K, Mullee M, O'Reilly G, Brugman C, Goossens H, Verheij T; on behalf of the GRACE consortium.

  Lancet Infect Dis. 2013 Feb;13(2):123-129.

  Més informació

 • Noninvasive ventilation in acute hypercapnic respiratory failure caused by obesity hypoventilation syndrome and chronic obstructive pulmonary disease.    

  Carrillo A, Ferrer M, Gonzalez-Diaz G, Lopez-Martinez A, Llamas N, Alcazar M, Capilla L, Torres A.

  Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 15;186(12):1279-85

  Més informació

 • Association between systemic corticosteroids and outcomes of intensive care unit-acquired pneumonia.  

  Ranzani OT, Ferrer M, Esperatti M, Giunta V, Bassi GL, Carvalho CR, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Sep;40(9):2552-61.

  Més informació

 • An In Vitro Study to Assess Determinant Features Associated With Fluid Sealing in the Design of Endotracheal Tube Cuffs and Exerted Tracheal Pressures*    

  Li Bassi G, Ranzani OT, Marti JD, Giunta V, Luque N, Isetta V, Ferrer M, Farre R, Pimentel GL, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):518-526.

  Més informació

 • Effects of Manual Rib Cage Compressions on Expiratory Flow and Mucus Clearance During Mechanical Ventilation.    

  Martí JD, Bassi GL, Rigol M, Saucedo L, Ranzani OT, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Vilaro J, Kolobow T, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Jan 10.

  Més informació

 • Linezolid limits burden of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in biofilm of tracheal tubes.  

  Fernández-Barat L, Ferrer M, Sierra JM, Soy D, Guerrero L, Vila J, Li Bassi G, Cortadellas N, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Saucedo LM, Agustí C, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Aug;40(8):2385-9.

  Més informació

 • Direct analysis of bacterial viability in endotracheal tube biofilm from a pig model of methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia following antimicrobial therapy.  

  Fernández-Barat L, Li Bassi G, Ferrer M, Bosch A, Calvo M, Vila J, Gabarrús A, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Torres A.  

  FEMS Immunol Med Microbiol. 2012 Jul;65(2):309-17

  Més informació

 • Effects of duty cycle and positive end-expiratory pressure on mucus clearance during mechanical ventilation*.  

  Li Bassi G, Saucedo L, Marti JD, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Gabarrus A, Fernandez L, Kolobow T, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Mar;40(3):895-902.

  Més informació

Torres

Facultatiu de referència nacional i internacional en infeccions pulmonars lidera aquest equip IDIBAPS des d'on impulsa estudis de recerca translacional

Línies en les que participa