Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Antoni Torres

Coordinador i cap d'equip
atorres(ELIMINAR)@ub.edu

Publications at PubMed

Catedràtic de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), és considerat un facultatiu de referència nacional i internacional en infeccions pulmonars: pneumònia, Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (COPD), bronquiectàsies, immunodeprimits, weaning, Ventilació Mecànica No Invasiva (NIV) i Síndrome de Destret Respiratori Agut (ARDS-ALI). Ha publicat més de 200 originals, té un factor d'impacte acumulat de més de 1.390 i les seves publicacions han rebut de l'ordre de 13.000 citacions. Encapçala el grup de recerca Maneig i prevenció de les malalties infeccioses, intersticials i tumorals pulmonars de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), des d'on impulsa estudis de recerca translacional.

Ha participat en més de 70 projectes, 39 com a investigador principal i 27 estudis del Fons d'Investigacions Sanitàries (FIS). La seva recerca rep el suport de nombrosos organismes públics entre els que destaquen: Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), CibeRes, IDIBAPS, i la Comunitat Europea. Actualment està involucrat en més de 30 projectes d'àmbit nacional, europeu i internacional, coordina un grup CIBER de malalties respiratòries (Ciberes) i participa en els projectes europeus GRACE, MOSAR (WP3, WP4) i Theraedge.

Aquest equip investiga essencialment les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat i intrahospitalàries. L'objectiu és resoldre preguntes nascudes de l'observació clínica dels malalts que no estan a la literatura i obtenir resultats ràpidament aplicables a l'assistència en el diagnòstic, tractament i prevenció de la pneumònia nosocomial. També s'estudien les infeccions respiratòries adquirides a la comunitat, des d'on s'aborden qüestions importants com la decisió d'ingrés hospitalari, la decisió d'ingrés a la Unitat de Cures Intensives (UCI), l'etiologia microbiana, els tests diagnòstics i tractament més adient a emprar. Altres motius troncals d'estudi són la ventilació no invasiva per al tractament de la insuficiència respiratòria aguda greu i la retirada de la ventilació artificial. Paral·lelament, s'ha desenvolupat un model animal de pneumònia greu que permet fer recerca transespècie.

El grup de recerca es caracteritza per la utilitat dels resultats i el seu impacte en la pràctica clínica. Per exemple, han descrit mesures de prevenció de la pneumònia nosocomial i criteris d'ingrés a la UCI en la pneumònia comunitària que han estat adoptats universalment. Els seus estudis de ventilació no invasiva han permès que aquesta tècnica es pugui aplicar en malalts amb insuficiència respiratòria greu i extrapolar-la a la pràctica clínica diària. En definitiva, és un tipus de recerca per millorar la pràctica clínica i la qualitat de l'assistència.Publicacions destacades

  • International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: Guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP) of the E

     Torres A, Niederman MS, Chastre J, Ewig S, Fernandez-Vandellos P, Hanberger H, Kollef M, Li Bassi G, Luna CM, Martin-Loeches I, Paiva JA, Read RC, Rigau D, Timsit JF, Welte T, Wunderink R.  

    Eur Respir J. 2017 Sep 10;50(3). pii: 1700582. doi: 10.1183/13993003.00582-2017. Print 2017 Sep.

    Més informació

Torres

Facultatiu de referència nacional i internacional en infeccions pulmonars lidera aquest equip IDIBAPS des d'on impulsa estudis de recerca translacional

Línies en les que participa