Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Miquel Ferrer

Investigador Sènior
miferrer(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Publications at PubMed

Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, és metge especialista en pneumologia i lidera les línies d'investigació sobre Ventilació No Invasiva (NIV) i Pneumònia Associada a la Ventilació Mecànica (VAP). Estudia l'eficàcia de la NIV en pacients ingressats a cures intensives i intermitges respiratòries i els aspectes relacionats amb factors de risc, pronòstic, prevenció i tractament de la VAP. També col·labora en les línies CAP i ARDS-ALI del grup, i participa en diferents estudis multicèntrics.

Les línies de NIV i VAP pretenen donar resposta a preguntes com: ¿És possible millorar el pronòstic dels pacients ventilats mecànicament amb la NIV? ¿Quins pacients amb insuficiència respiratòria greu es poden beneficiar de la NIV? ¿Poden desenvolupar-se noves mesures per prevenir la VAP en cures intensives? ¿Quins nous tractaments poden millorar el pronòstic de pacients amb VAP?

Les seves investigacions es centren en l'eficàcia de la NIV en diferents situacions clíniques d'insuficiència respiratòria greu, com per exemple la retirada de la ventilació mecànica invasiva o l'agudització greu de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (COPD). En paral·lel, també estudia els mecanismes associats al desenvolupament de la VAP i a la resposta a diferents agents terapèutics, com els glucocorticoides.

Els resultats de les seves investigacions en NIV han millorat la supervivència a cures intensives de diferents tipus de pacients. En el futur es seguirà aprofundint en aquests aspectes, i en trobar el millor camí per la retirada de la NIV posterior a la millora dels pacients. En relació amb la VAP, porta a terme diverses mesures per a la prevenció i tractament de la pneumònia en pacients crítics.Publicacions destacades

 • Nosocomial pneumonia in the intensive care unit acquired by mechanically ventilated versus nonventilated patients

  Esperatti M, Ferrer M, Theessen A, Liapikou A, Valencia M, Saucedo LM, Zavala E, Welte T, Torres A

  Am J Respir Crit Care Med. 2010 Dec 15;182(12):1533-9.

  Més informació

 • Validation of the American Thoracic Society–Infectious Diseases Society of America Guidelines for Hospital-Acquired Pneumonia in the Intensive Care Unit.

  Ferrer M, Liapikou A, Valencia M, Esperatti M, Theessen A, Martinez JA, Mensa J, Torres A.

  Clin Infect Dis 2010; 50: 945–952.

  Més informació

 • Treatment guidelines and outcomes of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia

  Torres A, Ferrer M, Badia JR.

  Clin Infect Dis. 2010 Aug 1;51 Suppl 1:S48-53

  Més informació

 • Noninvasive ventilation in acute hypercapnic respiratory failure caused by obesity hypoventilation syndrome and chronic obstructive pulmonary disease.    

  Carrillo A, Ferrer M, Gonzalez-Diaz G, Lopez-Martinez A, Llamas N, Alcazar M, Capilla L, Torres A.

  Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 15;186(12):1279-85

  Més informació

 • Association between systemic corticosteroids and outcomes of intensive care unit-acquired pneumonia.  

  Ranzani OT, Ferrer M, Esperatti M, Giunta V, Bassi GL, Carvalho CR, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Sep;40(9):2552-61.

  Més informació

 • An In Vitro Study to Assess Determinant Features Associated With Fluid Sealing in the Design of Endotracheal Tube Cuffs and Exerted Tracheal Pressures*    

  Li Bassi G, Ranzani OT, Marti JD, Giunta V, Luque N, Isetta V, Ferrer M, Farre R, Pimentel GL, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):518-526.

  Més informació

 • Effects of Manual Rib Cage Compressions on Expiratory Flow and Mucus Clearance During Mechanical Ventilation.    

  Martí JD, Bassi GL, Rigol M, Saucedo L, Ranzani OT, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Vilaro J, Kolobow T, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Jan 10.

  Més informació

 • Linezolid limits burden of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in biofilm of tracheal tubes.  

  Fernández-Barat L, Ferrer M, Sierra JM, Soy D, Guerrero L, Vila J, Li Bassi G, Cortadellas N, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Saucedo LM, Agustí C, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Aug;40(8):2385-9.

  Més informació

 • Direct analysis of bacterial viability in endotracheal tube biofilm from a pig model of methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia following antimicrobial therapy.  

  Fernández-Barat L, Li Bassi G, Ferrer M, Bosch A, Calvo M, Vila J, Gabarrús A, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Torres A.  

  FEMS Immunol Med Microbiol. 2012 Jul;65(2):309-17

  Més informació

 • Effects of duty cycle and positive end-expiratory pressure on mucus clearance during mechanical ventilation*.  

  Li Bassi G, Saucedo L, Marti JD, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Gabarrus A, Fernandez L, Kolobow T, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Mar;40(3):895-902.

  Més informació

Ferrer

Els resultats de les seves investigacions en NIV han millorat la supervivència a cures intensives de diferents tipus de pacients

Línies en les que participa