Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Gianluigi Li Bassi

Investigador Postdoctoral
glibassi(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Publications at PubMed

Doctor per la Universitat de Barcelona y llicenciat en Medicina per la Universitat de Milà. És metge especialista en Anestèsia i cures crítiques. Participa en la línia del Model animal de pneumònia associada al ventilador i les seves recerques se centren a trobar noves estratègies per reduir la incidència de pneumònia associada a la intubació.

Amb referència a les línies de ventilació no invasiva (NIV) i de pneumònia associada a la ventilació (VAP) desitja donar resposta a les preguntes següents:

 • Baló traqueal estanc amb aspiració contínua de secreció subglòtica. És factible prevenir l'aspiració i el desplaçament de bacteris des de l’orofaringe fins a les vies respiratòries baixes?
 • Augment de l'eliminació de secrecions de les vies respiratòries en pacients intubats i ventilats mecànicament. És possible prevenir la retenció de moc subsegüent a la intubació traqueal mitjançant regulació ventilatòria o un dispositiu extern mecànic?
 • Tubs endotraqueals recoberts de plata. És possible prolongar l'efecte bactericida dels tubs endotraqueals recoberts de plata?

La seva línia de recerca se centra a dissenyar i avaluar nous aparells i estratègies per prevenir la pneumònia associada a la intubació i traslladar els seus descobriments als pacients ingressats en unitats de cures intensives. Està particularment interessat en els enfocaments preventius per mantenir l'esterilitat fisiològica de les vies aèries després de la intubació traqueal.

La seva línia de recerca pot disminuir considerablement la incidència de pneumònia associada a la intubació, que continua sent la segona infecció adquirida més freqüent en pacients crítics intubats i amb ventilació mecànica. A més, augmentar l'eliminació del moc pot prevenir les complicacions pulmonars, com ara els efectes adversos de l'aspiració traqueal profunda, i reduir la durada de la intubació i la morbimortalitat a les unitats de cures intensives.Publicacions destacades

 • Association between systemic corticosteroids and outcomes of intensive care unit-acquired pneumonia.  

  Ranzani OT, Ferrer M, Esperatti M, Giunta V, Bassi GL, Carvalho CR, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Sep;40(9):2552-61.

  Més informació

 • An In Vitro Study to Assess Determinant Features Associated With Fluid Sealing in the Design of Endotracheal Tube Cuffs and Exerted Tracheal Pressures*    

  Li Bassi G, Ranzani OT, Marti JD, Giunta V, Luque N, Isetta V, Ferrer M, Farre R, Pimentel GL, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):518-526.

  Més informació

 • Effects of Manual Rib Cage Compressions on Expiratory Flow and Mucus Clearance During Mechanical Ventilation.    

  Martí JD, Bassi GL, Rigol M, Saucedo L, Ranzani OT, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Vilaro J, Kolobow T, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Jan 10.

  Més informació

 • Effects of duty cycle and positive end-expiratory pressure on mucus clearance during mechanical ventilation*.  

  Li Bassi G, Saucedo L, Marti JD, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Gabarrus A, Fernandez L, Kolobow T, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Mar;40(3):895-902.

  Més informació