Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Albert Gabarrús

Estadístic
gabarrus(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Publications at PubMed

Diplomat en estadística per la Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Estadística Aplicada per la Universitat de Granada, participa amb el rol d’estadístic en aquest grup d'investigació. El seu objectiu principal és coordinar i potenciar les activitats relacionades amb l'estadística que es porten a terme, així com oferir assessorament expert als investigadors.

La seva responsabilitat és oferir suport especialitzat i de qualitat en qualsevol fase de l'estudi estadístic, ja sigui en el disseny experimental, en el disseny i la creació de les bases de dades, en la validació d'aquestes o en la metodologia estadística més adequada a utilitzar i en la interpretació o explotació de resultats.

Un estadístic ocupa un rol indispensable en un equip d'investigació. És una figura que ofereix un servei transversal en el qual es recolza tot l'equip. Al ser un nexe entre els principals responsables d'un estudi requereix habilitats comunicatives i una gran capacitat d'organització.