Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

ARDS-ALI

En construcció

Publicacions destacades

  • Extracorporeal lung assist in severe respiratory failure and ARDS. Current situation and clinical applications

    Gómez-Caro A, Badia JR, Ausin P.

    Arch Bronconeumol. 2010 Oct;46(10):531-7. Epub 2010 Jun 17.

    Més informació