Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

Bronquièctasies no associades a Fibrosi Quística (BQ-noFQ), Fibrosi Quística (FQ) i dèficits immunitaris

Objectius
 • Estudiar les característiques epidemiològiques, clíniques i microbiològiques de la malaltia
 • Estudiar l'efecte que genera la resposta inflamatòria (local i sistèmica) en el transcurs de la malaltia
 • Estudiar l'efectivitat del tractament no farmacològic i la seva implicació en la qualitat de vida relacionada amb la salut
Projectes en curs
 • Investigar l'epidemiologia i la caracterització clínica-microbiològica de les BQ-noFQ
 • Analitzar i comparar l'efectivitat de tècniques de drenatge bronquial amb diferent grau d'autonomia en pacients amb BQ-noFQ
 • Avaluar a curt termini l'efecte de la inhalació d'agents hiperosmolars en pacients amb BQ-noFQ: tolerabilitat i modificació de les propietats reològiques de les secrecions
 • Estudiar el valor pronòstic de nous biomarcadors en les aguditzacions de BQ-no FQ
Èxits assolits
 • Contractació d'una fisioterapeuta de respiratori per a protocols d'investigació de la línia de bronquiectàsies
 • Creació d'una base de dades de pacients amb bronquiectàsies no associades a fibrosi quística
 • Recaptació de fons de finançament públics i / o privats
Reptes de futur
 • Avaluar i analitzar l'impacte clínic que genera la resposta immunitària innata i adaptativa a la infecció crònica
 • Avaluar l'impacte i els efectes a llarg termini que genera la fisioteràpia respiratòria (FR) en la progressió de la malaltia en subjectes amb BQ-noFQ
 • Estudiar el cost-efectivitat a llarg termini d'un programa de rehabilitació respiratòria en pacients amb BQ-noFQ

Publicacions destacades

 •  Phenotypic shift in Pseudomonas aeruginosa populations from cystic fibrosis lungs after 2-week antipseudomonal treatment.

  Fernández-Barat L, Ciofu O, Kragh KN, Pressler T, Johansen U, Motos A, Torres A, Hoiby N.

  J Cyst Fibros. 2017 Mar;16(2):222-229. doi: 10.1016/j.jcf.2016.08.005. Epub 2016 Sep 17.

  Més informació

 •  Risk factors for multidrug-resistant pathogens in bronchiectasis exacerbations.  

   Menéndez R, Méndez R, Polverino E, Rosales-Mayor E, Amara-Elori I, Reyes S, Sahuquillo-Arce JM, Fernández-Barat L, Alcaraz V, Torres A.  

  BMC Infect Dis. 2017 Sep 30;17(1):659. doi: 10.1186/s12879-017-2754-5.

  Més informació

 •  Factors associated with hospitalization in bronchiectasis exacerbations: a one-year follow-up study.  

   Menéndez R, Méndez R, Polverino E, Rosales-Mayor E, Amara-Elori I, Reyes S, Posadas T, Fernández-Barat L, Torres A.  

  Respir Res. 2017 Sep 30;18(1):176. doi: 10.1186/s12931-017-0659-x.

  Més informació

 •  European Respiratory Society guidelines for the management of adult bronchiectasis.  

   Polverino E, Goeminne PC, McDonnell MJ, Aliberti S, Marshall SE, Loebinger MR, Murris M, Cantón R, Torres A, Dimakou K, De Soyza A, Hill AT, Haworth CS, Vendrell M, Ringshausen FC, Subotic D, Wilson R, Vilaró J, Stallberg B, Welte T, Rohde G, Blasi F, Elborn S, Almagro M, Timothy A, Ruddy T, Tonia T, Rigau D, Chalmers JD.  

  Eur Respir J. 2017 Sep 9;50(3).

  Més informació

 •  Pulmonary exacerbation in adults with bronchiectasis: a consensus definition for clinical research.  

   Hill AT, Haworth CS, Aliberti S, Barker A, Blasi F, Boersma W, Chalmers JD, De Soyza A, Dimakou K, Elborn JS, Feldman C, Flume P, Goeminne PC, Loebinger MR, Menendez R, Morgan L, Murris M, Polverino E, Quittner A, Ringshausen FC, Tino G, Torres A, Vendrell M, Welte T, Wilson R, Wong C, O'Donnell A, Aksamit T; EMBARC/BRR definitions working group.

  Eur Respir J. 2017 Jun 8;49(6). pii: 1700051. doi: 10.1183/13993003.00051-2017. Print 2017 Jun.

  Més informació