Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Victòria Alcaraz

Fisioterapeuta, Investigadora Postdoctoral
victoriaalcarazserrano(ELIMINAR)@gmail.com

Graduada i Diplomada en fisioteràpia per la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna. Actualment cursa el Màster Oficial de Recerca clínica aplicada en Ciències de la Salut a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per complementar la seva formació acadèmica en l'àrea de respiratori. Participa activament en la línia de bronquiectàsies per dedicar-se a la rehabilitació respiratòria de les bronquiectàsies no derivades de fibrosi quística (BQ-noFQ).
 

El seu camp d'actuació es centra especialment en bronquiectàsies no derivades de fibrosi quística (BQ-noFQ), concretament en la rehabilitació respiratòria. El seu principal marc d'actuació és avaluar l'efectivitat de diferents tècniques de drenatge bronquial, en aquest tipus de pacients, mitjançant l'anàlisi estetoacústic dels sorolls respiratoris bronquials, així com l'impacte que genera la fisioteràpia respiratòria en la qualitat de vida d'aquests pacients.A més participa activament en altres camps d'investigació al voltant de BQ-noFQ com són: l'elaboració d'una base de dades pròpia amb el propòsit d'abordar aspectes epidemiològics, etiològics i microbiològics propis d'aquesta malaltia, o la recerca sobre l'impacte que exerceix la inflamació local i sistèmica en el transcurs de la malaltia en pacients amb BQ-noFQ.
 

Tot això permetrà descobrir aspectes clínic-patològics rellevants dels pacients amb BQ-noFQ i aconseguir millores en el seguiment clínic dels pacients per part dels professionals sanitaris la qual cosa reduirà el gran impacte social i econòmic que genera aquesta malaltia.
 Alcaraz

El seu interès es centra en la rehabilitació respiratòria de les bronquiectàsies no derivades de fibrosi quística per millorar la qualitat de vida dels pacients

Línies en les que participa