Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Equip de recerca

Tornar

Joan Ramon Badia

Investigador Sènior
jrbadia(ELIMINAR)@clinic.ub.es

Publications at PubMed

Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona, és metge especialista en pneumologia i treballa en la línia de Lesió Pulmonar i la Síndrome de Destret Respiratori Agut (ARDS-ALI). Una línia de recerca fonamentalment clínica en la que es treballa avaluant bases de dades de pacients per extreure’n informació útil pel maneig pràctic de la malaltia.

Aquesta línia de recerca pretén conèixer bé la incidència, les característiques clíniques i l’evolució dels pacients amb la Lesió Pulmonar i la Síndrome de Destret Respiratori Agut.  També es centra en aspectes com la pròpia definició de l’entitat i estem iniciant estudis que intentaran conèixer millor aspectes com la inflamació i l’apoptosi en la ARDS-ALI.

Com a investigador del grup IAMR participa directament en els estudis de Ventilació no Invasiva (NIV), retirada de la  ventilació mecànica (weaning) i Pneumònia Associada a la Ventilació Mecànica (VAP). També col·labora activament amb el grup de recerca de cures intensives de la Universitat de Toronto. Amb ells ha dut a terme un metanàlisi sobre la mortalitat de la ARDS-ALI i actualment està treballant en un estudi que avalua possibles modificacions de la definició actual d’aquesta patologia. Alhora està implicat en estudis multicèntrics sobre aspectes genètics lligats a la lesió pulmonar aguda.

La recerca en aquest camp ha ajudat a establir i difondre les recomanacions per un maneig òptim d’aquesta patologia. També ha motivat a esforçar-se per garantir la màxima qualitat de les cures i el suport ventilatori òptim. D’altra banda, l’avaluació detallada de la literatura ha posat de manifest que, contràriament al que era d’esperar, la mortalitat en la ARDS-ALI segueix essent extraordinàriament elevada. Això suposa una motivació adicional per seguir treballant en aquest camp i per aplicar o avaluar totes aquelles possibilitats terapèutiques i innovacions tècniques que puguin ajudar als pacients.Publicacions destacades

 • Non-invasive ventilation after extubation in hypercapnic patients with chronic respiratory disorders: randomised controlled trial

  Ferrer M, Sellarés J, Valencia M, Carrillo A, Gonzalez G, Badia JR, Nicolas JM, Torres A

  Lancet. 2009 Sep 26;374(9695):1082-8.

  Més informació

 • Treatment guidelines and outcomes of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia

  Torres A, Ferrer M, Badia JR.

  Clin Infect Dis. 2010 Aug 1;51 Suppl 1:S48-53

  Més informació

 • Extracorporeal lung assist in severe respiratory failure and ARDS. Current situation and clinical applications

  Gómez-Caro A, Badia JR, Ausin P.

  Arch Bronconeumol. 2010 Oct;46(10):531-7. Epub 2010 Jun 17.

  Més informació

Badia

La mortalitat en la ARDS-ALI segueix essent elevada, fet que suposa una motivació adicional per seguir aplicant o avaluant totes aquelles possibilitats terapèutiques i innovacions tècniques que puguin ajudar als pacients

Línies en les que participa