Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

Dèficit d'Alfa-1-antitripsina (AATD)

Objectius
 • Incloure pacients en el Registre Espanyol de AATD
 • Col laborar amb les iniciatives del Registre Internacional Alpha (AIR)
 • Identificar els millors règims d'administració de l'AAT basats en models PK / PD
 • Identificar el paper de l'AAT com a mediador antiinflamatori i protector de les exacerbacions de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (MPOC)
Projectes en curs
 • Desenvolupament del registre espanyol de pacients amb AATD
 • Detecció e identificació de variants rares de AAT
 • El paper de l'AAT en les exacerbacions de la MPOC
Fites assolides
 • Consolidació del registre espanyol de AATD
 • Col·laboració amb A.I.R.
 • La identificació d'algunes mutacions rares de l'AAT (Ybarcelona)
 • Desenvolupament d'un model per estimar el millor règim terapèutic de l'AAT per via intravenosa per a la teràpia de reemplaçament
Reptes de futur
 • Determinar el paper de l'AAT com a mediador antiinflamatori en la MPOC relacionada amb el tabac
 • Participar en nous assaigs clínics de AAT i nous medicaments inhalats per als pacients amb la deficiència

Publicacions destacades

 • Augmentation therapy for emphysema due to alpha-1-antitrypsin deficiency

  Gema Tirado-Conde, Beatriz Lara, Marc Miravitlles.

  Therapeutic Advances in Respiratory Diseases 2008; 2 (1): 13-21.

  Més informació

 • Laboratory testing of individuals with severe AAT deficiency in three European centres.

  Miravitlles M, Herr C, Ferrarotti I, Jardi R, Rodriguez-Frias F, Luisetti M, Bals R

  Eur Respir J 2010; 35: 960-968.

  Més informació