Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

Pneumònia Adquirida a la Comunitat (CAP)

Objectius
 • Estudi de l'etiologia microbiana i de les resistències de la Pneumònia Adquirida a la Comunitat (CAP).
 • Estudi de la resposta inflamatòria i dels biomarcadors de la CAP pel diagnòstic i pronòstic.
 • Estudi dels tractaments no antibiòtics per disminuïr la mortalitat de la CAP greu.
Projectes en curs
 • Eficàcia dels corticoides endovenosos en la CAP greu.
 • Microbiologia de la CAP segons els scores de gravetat.
 • Nous marcadors inflamatoris en la CAP.
 • Epidemiologia, marcadors inflamatoris i pronòstic de la Health Care Associated Pneumonia (HCAP) a Espanya.
 • Eficàcia dels corticoides endovenosos en la CAP greu (no comercials).
Fites assolides
 • Descripció dels criteris per a ingrés a UCI de malalts amb CAP greu.
 • Utilitat dels biomarcadors en el pronòstic de la CAP.
 • Conceptualització de la manca de resposta al tractament antibiòtic, implicacions pronòstiques i factors de risc.
 • Epidemiologia, marcadors inflamatoris i pronòstic de la Health Care Associated Pneumonia (HCAP) a Espanya.
 • Eficàcia dels corticoides endovenosos en la CAP greu (no comercials).
Reptes de futur
 • Descripció dels criteris per a ingrés a UCI de malalts amb CAP greu.
 • Utilitat dels biomarcadors en el pronòstic de la CAP.
 • Conceptualització de la manca de resposta al tractament antibiòtic, implicacions pronòstiques i factors de risc.
 • Epidemiologia, marcadors inflamatoris i pronòstic de la Health Care Associated Pneumonia (HCAP) a Espanya.
 • Eficàcia dels corticoides endovenosos en la CAP greu (no comercials).

Publicacions destacades

 • Adherence to guidelines’ empirical antibiotic recommendations and community-acquired pneumonia outcome

  Dambrava P, Torres A, Vallès X, Mensa J, Marcos MA, Peñarroja G, Camps M, Estruch R, Sánchez M, Menéndez R and Niederman MS

  Eur Respir J 2008; 32: 1–10

  Més informació

 • Current perspective of the HCAP problem: is it CAP or is it HAP?

  Polverino E, Torres A.

  Semin Respir Crit Care Med. 2009 Apr;30(2):239-48. Epub 2009 Mar 18. PubMed PMID: 19296421.

  Més informació

 • Patients' characterization, hospital course and clinical outcomes in five Italian respiratory intensive care units.

  Polverino E, Nava S, Ferrer M, Ceriana P, Clini E, Spada E, Zanotti E, Trianni L, Barbano L, Fracchia C, Balbi B, Vitacca M.

  Intensive Care Med. 2010 Jan;36(1):137-42. Epub 2009 Sep 26.

  Més informació

 • Microbial aetiology of community-acquired pneumonia and its relation to severity

  Cillóniz C, Ewig S, Polverino E, Marcos MA, Esquinas C, Gabarrús A, Mensa J, Torres A

  Thorax. 2011 Jan 21.

  Més informació

 • Influenza pneumonia: a comparison between seasonal influenza virus and H1N1 pandemic.

  Riquelme R, Torres A, Rioseco ML, Ewig S, Cillóniz C, Riquelme M, Inzunza C, Polverino E, Gomez Y, Marcos MA, Contreras C, Gabarrús A, Fasce R.

  Eur Respir J. 2011 Jan 27.

  Més informació

 • Community acquired polymicrobial pneumonia in the intensive care unit: aetiology and prognosis

  Cilloniz C, Ewig S, Ferrer M, Polverino E, Gabarrus A, Puig de la Bellacasa J, Mensa J, Torres A

  Crit Care. 2011 Sep 14;15(5):R209.

  Més informació

 • Nursing home-acquired pneumonia: a 10 year single-centre experience

  Polverino E, Dambrava P, Cillóniz C, Balasso V, Marcos MA, Esquinas C, Mensa J, Ewig S, Torres A.

  Thorax. 2010 Apr;65(4):354-9.

  Més informació

 • Rethinking the concepts of community-acquired and health-care-associated pneumonia

  Ewig S, Welte T, Chastre J, Torres A

  LANCET INFECT DIS. 10:279-287

  Més informació

 • Update in community-acquired and nosocomial pneumonia 2009

  Torres A, Rello J

  Am J Respir Crit Care Med. 2010 Apr 15;181(8):782-7.

  Més informació

 • Amoxicillin for acute lower-respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial.  

  Little P, Stuart B, Moore M, Coenen S, Butler CC, Godycki-Cwirko M, Mierzecki A, Chlabicz S, Torres A, Almirall J, Davies M, Schaberg T, Mölstad S, Blasi F, De Sutter A, Kersnik J, Hupkova H, Touboul P, Hood K, Mullee M, O'Reilly G, Brugman C, Goossens H, Verheij T; on behalf of the GRACE consortium.

  Lancet Infect Dis. 2013 Feb;13(2):123-129.

  Més informació