Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

Ventilació no invasiva (NIV)

Objectius
 • Estudiar l’eficàcia de la Ventilació No Invasiva (NIV) en la retirada de la ventilació mecànica invasiva
 • Estudiar la retirada de la NIV en la insuficiència respiratòria hipercàpnica aguditzada
 • Estudiar la relació entre colonització bacteriana de vies aèries i eficàcia de la NIV
Projectes en curs
 • NIV en la prevenció de la insuficiència respiratòria post-extubació en pacients amb malalties respiratòries cròniques
 • Retirada directa o progressiva de la NIV en la insuficiència respiratòria hipercàpnica aguditzada
Fites assolides
 • La NIV disminueix la durada de la intubació traqueal i millora la mortalitat en pacients amb fracàs persistent de weaning
 • La NIV disminueix les necessitats d’intubació i la mortalitat en la insuficiència respiratòria hipoxèmica greu
 • La NIV preveu la insuficiència respiratòria post-extubació i millora la supervivència en pacients hipercàpnics
 • La colonització bacteriana per bacils gramnegatius s’associa a fracàs terapèutic de la NIV en pacients amb agudització greu de la Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica (COPD)
Reptes de futur
 • Aprofundir en l’estudi de noves indicacions clíniques de la NIV
 • Implementar estratègies per millorar la tolerància i eficàcia clínica de la NIV

Publicacions destacades

 • Early non-invasive ventilation averts extubation failure in patients at risk. A randomized trial

  Ferrer M, Valencia M, Nicolas JM, Bernadich O, Badia JR, Torres A

  Am J Respir Crit Care Med 2006; 173: 164-170

  Més informació

 • Non-invasive ventilation in severe hypoxemic respiratory failure. A randomized clinical trial

  Ferrer M, Esquinas A, Leon M, Gonzalez G, Alarcón A, Torres A

  Am J Respir Crit Care Med 2003;168:1438-1444

  Més informació

 • Non-invasive ventilation after extubation in hypercapnic patients with chronic respiratory disorders: randomised controlled trial

  Ferrer M, Sellarés J, Valencia M, Carrillo A, Gonzalez G, Badia JR, Nicolas JM, Torres A

  Lancet. 2009 Sep 26;374(9695):1082-8

  Més informació

 • The effect of spontaneous breathing on systemic interleukin-6 during ventilator weaning

  Sellares J, Loureiro H, Ferrer M, Amaro R, Farré R, Torres A

  Eur Respir J. 2011 Jul 20

  Més informació

 • Noninvasive ventilation in acute hypercapnic respiratory failure caused by obesity hypoventilation syndrome and chronic obstructive pulmonary disease.    

  Carrillo A, Ferrer M, Gonzalez-Diaz G, Lopez-Martinez A, Llamas N, Alcazar M, Capilla L, Torres A.

  Am J Respir Crit Care Med. 2012 Dec 15;186(12):1279-85

  Més informació