Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

Pneumònia Associada al Ventilador (VAP)

Objectius
 • Estudi de l’etiopatogènia, diagnòstic, prevenció i tractament de la Pneumònia Associada al Ventilador (VAP)
 • Identificació de biomarcadors pel diagnòstic i pronòstic de la VAP
 • Estudi de la formació de biofilm en pacients intubats i ventilats mecànicament
Projectes en curs
 • Estudi microbiològic i de microscòpia electrònica del biofilm en tubs endotraqueals
 • Eficàcia dels glucocorticoides en pacients amb VAP
 • Paper diagnòstic i pronòstic de les interleuquines en la VAP
 • Pneumònia a la Unitat de Cures Intensives (UCI) associada i no associada a la ventilació mecànica
Fites assolides
 • La posició semi-incorporada al llit en pacients ventilats disminueix la incidència de VAP
 • La procalcitonina (PCT) és un marcador eficaç per la confirmació diagnòstica de la VAP
 • El control automàtic de la pressió del tub traqueal no modifica la incidència de VAP
Reptes de futur
 • Identificar nous biomarcadors de la VAP
 • Avaluar noves teràpies de la VAP
 • Valorar mesures per prevenir la formació de biofilm en els tubs endotraqueals
 • Seguiment clínic dels pacients amb VAP per adaptar el tractament empíric als canvis en els agents etiològics

Publicacions destacades

 • Sequential measurements of procalcitonin in diagnosing ventilator-associated pneumonia

  Ramirez P, Garcia MA, Ferrer M, Aznar J, Valencia M, Sauquillo JM, Menendez R, Asenjo MA, Torres A.

  Eur Respir J 2008;31:356-362

  Més informació

 • Automatic control of tracheal tube cuff pressure in ventilated patients in semirecumbent position. A randomized trial

  Valencia M, Ferrer M, Farre R, Navajas D, Badia JR, Nicolas JM, Torres A

  Crit Care Med 2007: 35: 1543-1549. (text a continuació en idiomes!)

  Més informació

 • Supine body position is a risk factor of nosocomial pneumonia in mechanically ventilated patients. A randomised clinical trial

  Drakulovic MB, Torres A, Bauer TT, Nicolás JM, Nogué S, Ferrer M

  The Lancet 1999; 354: 1851-1858

  Més informació

 • Predictors of prolonged weaning and survival during ventilator weaning in a respiratory ICU

  Sellares J, Ferrer M, Cano E, Loureiro H, Valencia M, Torres A

  Intensive Care Med. 2011 Mar 4. [Epub ahead of print]

  Més informació

 • Nosocomial pneumonia in the intensive care unit acquired by mechanically ventilated versus nonventilated patients

  Esperatti M, Ferrer M, Theessen A, Liapikou A, Valencia M, Saucedo LM, Zavala E, Welte T, Torres A

  Am J Respir Crit Care Med. 2010 Dec 15;182(12):1533-9.

  Més informació

 • Non-invasive ventilation after extubation in hypercapnic patients with chronic respiratory disorders: randomised controlled trial

  Ferrer M, Sellarés J, Valencia M, Carrillo A, Gonzalez G, Badia JR, Nicolas JM, Torres A

  Lancet. 2009 Sep 26;374(9695):1082-8.

  Més informació

 • Respiratory impedance during weaning from mechanical ventilation in a mixed population of critically ill patients.  

  Sellares J, Acerbi I, Loureiro H, Dellaca RL, Ferrer M, Torres A, Navajas D, Farre R.  

  Br J Anaesth. 2009 Dec;103(6):828-32. Epub 2009 Nov 3.

  Més informació

 • Validation of the American Thoracic Society–Infectious Diseases Society of America Guidelines for Hospital-Acquired Pneumonia in the Intensive Care Unit.

  Ferrer M, Liapikou A, Valencia M, Esperatti M, Theessen A, Martinez JA, Mensa J, Torres A.

  Clin Infect Dis 2010; 50: 945–952.

  Més informació

 • Efficacy of linezolid compared to vancomycin in an experimental model of pneumonia induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ventilated pigs

  Martinez-Olondris P, Rigol M, Soy D, Guerrero L, Agusti C, Quera MA, Li Bassi G, Esperatti M, Luque N, Liapikou M, Filella X, Marco F, de la Bellacasa JP, Torres A.

  Crit Care Med. 2011 Sep 15.

  Més informació

 • Treatment guidelines and outcomes of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia

  Torres A, Ferrer M, Badia JR.

  Clin Infect Dis. 2010 Aug 1;51 Suppl 1:S48-53

  Més informació

 • Update in community-acquired and nosocomial pneumonia 2009

  Torres A, Rello J

  Am J Respir Crit Care Med. 2010 Apr 15;181(8):782-7.

  Més informació

 • Association between systemic corticosteroids and outcomes of intensive care unit-acquired pneumonia.  

  Ranzani OT, Ferrer M, Esperatti M, Giunta V, Bassi GL, Carvalho CR, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Sep;40(9):2552-61.

  Més informació

 • An In Vitro Study to Assess Determinant Features Associated With Fluid Sealing in the Design of Endotracheal Tube Cuffs and Exerted Tracheal Pressures*    

  Li Bassi G, Ranzani OT, Marti JD, Giunta V, Luque N, Isetta V, Ferrer M, Farre R, Pimentel GL, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):518-526.

  Més informació

 • Effects of Manual Rib Cage Compressions on Expiratory Flow and Mucus Clearance During Mechanical Ventilation.    

  Martí JD, Bassi GL, Rigol M, Saucedo L, Ranzani OT, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Vilaro J, Kolobow T, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Jan 10.

  Més informació

 • Linezolid limits burden of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in biofilm of tracheal tubes.  

  Fernández-Barat L, Ferrer M, Sierra JM, Soy D, Guerrero L, Vila J, Li Bassi G, Cortadellas N, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Saucedo LM, Agustí C, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Aug;40(8):2385-9.

  Més informació

 • Direct analysis of bacterial viability in endotracheal tube biofilm from a pig model of methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia following antimicrobial therapy.  

  Fernández-Barat L, Li Bassi G, Ferrer M, Bosch A, Calvo M, Vila J, Gabarrús A, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Torres A.  

  FEMS Immunol Med Microbiol. 2012 Jul;65(2):309-17

  Més informació

 • Effects of duty cycle and positive end-expiratory pressure on mucus clearance during mechanical ventilation*.  

  Li Bassi G, Saucedo L, Marti JD, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Gabarrus A, Fernandez L, Kolobow T, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Mar;40(3):895-902.

  Més informació

 • Intensive care unit-acquired pneumonia due to Pseudomonas aeruginosa with and without multidrug resistance.

  Fernández-Barat L, Ferrer M, De Rosa F, Gabarrús A, Esperatti M, Terraneo S, Rinaudo M, Li Bassi G, Torres A.

  J Infect. 2017 Feb;74(2):142-152.

  Més informació

 •  Biofilms in ventilator-associated pneumonia.  

   Fernández-Barat L, Torres A

  Future Microbiol. 2016 Dec;11:1599-1610. Epub 2016 Nov 10.

  Més informació

 • International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: Guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP) of the E

   Torres A, Niederman MS, Chastre J, Ewig S, Fernandez-Vandellos P, Hanberger H, Kollef M, Li Bassi G, Luna CM, Martin-Loeches I, Paiva JA, Read RC, Rigau D, Timsit JF, Welte T, Wunderink R.  

  Eur Respir J. 2017 Sep 10;50(3). pii: 1700582. doi: 10.1183/13993003.00582-2017. Print 2017 Sep.

  Més informació