Investigació Aplicada en Malalties Respiratòries

Línies d'investigació

Model Animal

Animal Model

Objectius
 • Disposar d’un model animal “pur” de pneumònia associada a la ventilació mecànica per Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina
 • Estudiar l’eficàcia de nous antibiòtics i les seves relacions de Farmacocinètica/Farmacodinàmica (PK/PD) enfront dels microorganismes esmentats
 • Estudi de teràpies no antibiòtiques en la pneumònia
 • Estudis de prevenció de la pneumònia associada al ventilador (VAP)
Projectes en curs
 • Linezolid versus vancomicina en la pneumònia per Multiresistant Staphylococcus aureus (MRSA)
 • Estudi del biofilm en els tubs endotraqueals
 • Estudi de diferents tècniques d’obtenció de mostres pel diagnòstic microbiològic de la VAP
Fites assolides
 • Validació del model
 • Eficàcia dels corticoides endovenosos per la VAP causada per Pseudomonas aeruginosa
Reptes de futur
 • Consolidar el model animal com a referència pels estudis de la VAP:
  • Comprovar la utilitat de nous antibiòtics i noves formes d’administració
  • Estudiar nous sistemes de prevenció de la pneumònia adquirida a la comunitat (CAP)
  • Estudiar nous sistemes de maneig de la via aèria

Publicacions destacades

 • Effects of glucocorticoids in ventilated piglets with severe pneumonia

  Sibila O, Luna C, Agustí C, Baquero S, Gando S, Rizzo Patrón J, García Morato J, Absi R, Famiglietti A, Vay Carlos A., Von Stecher F, Torres A

  Eur Respir J 2008; 32: 1–10

  Més informació

 • Experimental severe Pseudomonas aeruginosa Pneumonia and Antibiotic Therapy in piglets receiving Mechanical Ventilation

  Luna C, Baquero S, Gando S, Risso J, García J, Sibila O, Absi R, Famiglietti A, Vay C, Von Stecher F, Goffredo D, Bruno D, Agustí C, Torres A.

  Chest, August 2007, 132 (2): 523-531.

  Més informació

 • Experimental Pseudomonas aeruginosa pneumonia: evaluation of the associated inflammatory response

  Sibila O, Agustí C, Torres A, Baquero S, Gando S, Patrón JR, Morató JG, Goffredo DH, Bassi N, Luna CM

  Eur Respir J 2007; 30 (6): 1167-1172

  Més informació

 • Hemosiderin deposits confounds tracking of iron-oxide labelled stem cells

  Rigol M, Solanes N, Roqué M, Farré J, Batlle M, Roura S, Bellera N, Prat-Vidal C, Sionis A, Ramírez J, Sitges M, Sanz G, Bayés-Genís A, Heras M.

  Transpl Proc 2008; 40: 3619-3622.

  Més informació

 • Effects of Cyclosporine, Tacrolimus and Sirolimus on Vascular Changes related to immune response: an Experimental Study

  Rigol M, Solanes N, Sionis A, Gálvez C, Martorell J, Rojo I, Brunet M, Ramírez J, Roqué M, E, Roig E, Pérez-Villa F, Barquín L, Pomar JL, Sanz G, Heras M.

  J Heart Lung Transplant 2008; 27(4): 416-22.

  Més informació

 • An experimental model of pneumonia induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ventilated piglets

  Martínez-Olondris P, Sibila O, Agustí C, Rigol M, Soy D, Esquinas C, Piñer R, Luque N, Guerrero L, Quera MÁ, Marco F, de la Bellacasa JP, Ramirez J, Torres A

  Eur Respir J. 2010 Oct;36(4):901-6. Epub 2010 Mar 29.

  Més informació

 • Development and validation of a high performance liquid chromatography method to determine linezolid concentrations in pig pulmonary tissue

  Guerrero L, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Esquinas C, Luque N, Piñer R, Torres A, Soy D

  Clin Chem Lab Med. 2010 Mar;48(3):391-8

  Més informació

 • Effects of adipose tissue-derived stem cells therapy after myocardial infarction. Impact of the route of administration

  Rigol M, Solanes N, Farré J, Roura S, Roqué M, Berruezo A, Bellera N, Novensà L, Tamborero D, Prat-Vidal C, Huzman M, Batlle M, Hoefsloot M, Sitges M, Ramírez J, Merino A, Sanz G, Brugada J, Bayés-Genís A, Heras M.

  J Cardiac Fail 2010;16:357-366.

  Més informació

 • Efficacy of linezolid compared to vancomycin in an experimental model of pneumonia induced by methicillin-resistant Staphylococcus aureus in ventilated pigs

  Martinez-Olondris P, Rigol M, Soy D, Guerrero L, Agusti C, Quera MA, Li Bassi G, Esperatti M, Luque N, Liapikou M, Filella X, Marco F, de la Bellacasa JP, Torres A.

  Crit Care Med. 2011 Sep 15.

  Més informació

 • An In Vitro Study to Assess Determinant Features Associated With Fluid Sealing in the Design of Endotracheal Tube Cuffs and Exerted Tracheal Pressures*    

  Li Bassi G, Ranzani OT, Marti JD, Giunta V, Luque N, Isetta V, Ferrer M, Farre R, Pimentel GL, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):518-526.

  Més informació

 • Effects of Manual Rib Cage Compressions on Expiratory Flow and Mucus Clearance During Mechanical Ventilation.    

  Martí JD, Bassi GL, Rigol M, Saucedo L, Ranzani OT, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Vilaro J, Kolobow T, Torres A.

  Crit Care Med. 2013 Jan 10.

  Més informació

 • Linezolid limits burden of methicillin-resistant Staphylococcus aureus in biofilm of tracheal tubes.  

  Fernández-Barat L, Ferrer M, Sierra JM, Soy D, Guerrero L, Vila J, Li Bassi G, Cortadellas N, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Saucedo LM, Agustí C, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Aug;40(8):2385-9.

  Més informació

 • Direct analysis of bacterial viability in endotracheal tube biofilm from a pig model of methicillin-resistant Staphylococcus aureus pneumonia following antimicrobial therapy.  

  Fernández-Barat L, Li Bassi G, Ferrer M, Bosch A, Calvo M, Vila J, Gabarrús A, Martínez-Olondris P, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Torres A.  

  FEMS Immunol Med Microbiol. 2012 Jul;65(2):309-17

  Més informació

 • Effects of duty cycle and positive end-expiratory pressure on mucus clearance during mechanical ventilation*.  

  Li Bassi G, Saucedo L, Marti JD, Rigol M, Esperatti M, Luque N, Ferrer M, Gabarrus A, Fernandez L, Kolobow T, Torres A.  

  Crit Care Med. 2012 Mar;40(3):895-902.

  Més informació

 •  Biofilms in ventilator-associated pneumonia.  

   Fernández-Barat L, Torres A

  Future Microbiol. 2016 Dec;11:1599-1610. Epub 2016 Nov 10.

  Més informació